Goed communiceren is voor iedereen van belang. Wie goed mondeling communiceert heeft een grotere kans om ingehuurd te worden voor het verkopen van dat ene toffe object of creëert een hechtere band met zijn of haar klanten. De vijf beste tips uit het boek ‘People Skills’ van Robert Bolton lees je hieronder (Bron:Scientias)

 

Tip 1: Vermijd blokkades

Wanneer een ander tegen u praat, bent u waarschijnlijk geneigd om direct een reactie te geven. Veel reacties zijn communicatiebarrières. Deze highriskreacties hebben vaak een negatieve invloed op een gesprek, waardoor een conversatie wordt belemmerd. Er zijn in totaal twaalf barrières, die in te delen zijn in drie groepen:

  • beoordelen
  • oplossingen geven en
  • de problemen van de ander omzeilen

Bij beoordelen bekritiseert u uw gesprekspartner of bedrijft u psychologie van de koude grond (‘je doet dat om mij te ergeren’ of ‘je bent een open boek voor me’). Ook beoordelend prijzen (‘je kunt zo goed schrijven, wil je een gedicht voor mij maken?’) is een blokkade.

Volgens Bolton is het beoordelen van een gesprekspartner de grootste blokkade. Een andere groep blokkades betreft het aanreiken van oplossingen aan anderen. Je kunt een oplossing dwingend geven (‘je moet…’) of juist moraliserend (‘het is het juiste om te doen’). Echter niemand zit te wachten op advies. Advies is namelijk een fundamentele belediging van de intelligentie van de ander. De laatste barrières vallen onder de groep ‘problemen van de ander omzeilen’. Deze barrières worden ingezet om het gesprek te laten ontsporen. Stel, iemand heeft het over zijn gebroken heup, dan wilt u die persoon wellicht afleiden met een leuk verhaal over uw kat, maar dit vormt absoluut een blokkade. Ook het noemen van logische argumenten is niet goed, want hiermee houd u de ander op een emotionele afstand. Ook geruststellen kan een wig drijven.

Tip 2: luister met heel uw lichaam

Communiceren is meer dan alleen maar luisteren. U luistert met heel uw lichaam. Hang niet in de stoel, maar buig uw lichaam naar de spreker toe. Maak oogcontact en zorg voor een niet-afleidende omgeving. Stel, de televisie staat aan – en uw oog trekt er regelmatig naar toe – dan is dit niet goed voor het gesprek.

Effectieve aandacht tijdens een gesprek kan menselijke relaties enorm veel goed doen, want het laat de ander zien dat u in hem of haar geïnteresseerd bent.
Probeer ook echt te luisteren naar de persoon. Stel niet teveel vragen en spoor uw gesprekspartner minimaal aan. Het is niet erg als er af en toe wat stilte valt.

Maar wat als iemand niet wil praten en u merkt dat er iets aan de hand is? Gebruik dan deuropeners. Beschrijf de lichaamstaal van de ander (‘je ziet er niet happy uit’) en nodig hem/haar uit om te praten (‘ga door, ik wil graag meer horen’).

Tijdens het gesprek kunt u proberen de ander zoveel mogelijk te spiegelen. Een spiegelende reactie is vrij van een oordeel. Probeer de reactie van uw gesprekspartner beknopt samen te vatten (oftewel parafraseren) en spiegel emoties. Dit laatste kan lastig zijn, maar probeer tijdens een gesprek op gevoelswoorden te letten. Spiegelen werkt echt, want het biedt een check voor accuratesse én een kanaal waardoor zorgzaamheid en warmte kan worden gecommuniceerd.

Tip 3: let op lichaamstaal

Wanneer u met iemand praat, ontleent u slechts een klein deel van uw begrip aan woorden. Non-verbale communicatie is veel belangrijker. Tijdens een gesprek lekken mensen deze verhulde gevoelens. Het is daarom belangrijk om lichaamstaal goed te observeren. Let op de gezichtsuitdrukking van de ander (twinkelen de ogen? Worden de ogen rood?) en op het stemgebruik (stijgende toon = verbazing, hoge stem = enthousiasme). Ook de kleding, verzorging en omgeving vertellen een verhaal en geven aanwijzingen om goed te reageren.

Tip 4: verbeter u spiegelvaardigheden

Nu denkt u misschien: “dit kan ik allemaal al!” Prima, maar werkt u ook aan het verbeteren van die spiegelvaardigheden? Misschien reageert u wel goed, maar varieert u niet in de reacties die u geeft. Of doet u vaak net alsof u begrijpt wat een spreker zegt, terwijl u niet oplet, puur vanuit het ‘goed’ communiceren. Het is juist goed om in zo’n geval te zeggen: “sorry, ik kon je volgen tot aan het moment dat je man ziek werd. Ik wil graag nog eens horen wat er toen gebeurde.”

Probeer ook te groeien in het spiegelen van reacties. Iemand zegt tegen u dat New York een schitterende stad is. Reageer dan niet met een zin als “Je vindt New York dus wel mooi”, want dat ligt emotioneel mijlenver van schitterend.

Tip 5: wees assertief

Communiceren is niet alleen luisteren, maar ook spreken. Probeer altijd assertief te communiceren. Stel, u zit in de bioscoop en iemand voor u praat heel hard, dan kunt u uw mond houden, maar dan bent u onderdanig. Wanneer u een bak popcorn over de persoon gooit en schreeuwt “kop dicht”, dan reageert u agressief. Assertief reageren is dat je de persoon aankijkt en zegt: “Jouw gepraat verstoort mijn plezier in de film.”

In onze cultuur worden onderdanige mensen vaak aardig genoemd. Zeg maar zelf: wat vind u een aardig kind? Waarschijnlijk een kind dat rustig en gehoorzaam is. De tol van ‘aardig’ onderdanig gedrag is dat een persoon niet ten volle leeft. Hij of zij vaart niet een eigen koers. De relaties van die persoon zijn vaak minder bevredigend en intiem.

Lijnrecht tegenover onderdanig gedrag staat agressief gedrag. Hoewel agressief gedrag enkele voordelen heeft – een agressieve persoon krijgt wat hij wil hebben – zijn de mogelijke negatieve gevolgen talrijk. Veel mensen gedragen zich agressief, omdat ze zich zwak voelen. Agressie maakt hen zwakker. Daarnaast leidt agressief gedrag vaak tot een verlies van zelfbeheersing en zorgt agressie voor tegenstand.